تشکل های عضو فدراسیون

ردیفنام تشکلرئیس هیئت مدیره تشکل موبایلتلفنفکسنشانی الکترونیک
1سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانیدکتر شیبانی 88950224-688950227Info@syndipharma.org 
2انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکیدکتر فریدون مهبودی  42815 8856157588071538info@sembio.ir mahboudif@cinnagen.com 
3اتحادیه واردکنندگان دارودکتر ناصر ریاحی 66974478 2214056366974605info.siphi@gmail.com 
4اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایراندکتر حسن شکوهی912135298088879766-8 6695695688879768info.sifs@gmail.com h.shokoohi@behestan-chc.com
5سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی داروییمهندس فرامرز اختراعی 6659134666423489info@chempharsyndicate.com
6سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذائی ایراندکتر عباس کبریائی912205246066122831 phyphair@gmail.com info.idsms@gmail.com
7انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایرانحمید مقیمی912127730722224092 22925098 2292732022925099info@iactp.ir 
8اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایرانابوالفتح صانعی91213251408893406288932441info@imtumed.com
9اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایرانمهندس عبدالرضا یعقوب زاده912122132088982612-1688982873officeisomee@yahoo.com
10انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشورمهندس مسلمی912216425566497237 0912216425566497237info@imedss.ir
11انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایرانمهندس حسین رضوانی 88644641-288644640Imec.iran@yahoo.com
12سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایرانخالد روئین تن 8879160088791599sn.syndicate@gmail.com
13انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک داممهندس عباسعلی اسعدیان 8876777188008654taghizade.ivpbia@gmail.com 
14انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائیدکتر مرتضی آذرنوش 8874593988748128f.veladati@yahoo.com
15انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی استان تهران دکتر بهروز حاجیان تهرانی912114283422361352 2209580122361352 22095801chista-at@yahoo.com
16انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایرانبختیار علم بیگی 26714581
26714586
26714597
26714316
26714327
info@dhci@org
labs@dhci.org
17انجمن پر بیوتیک و غذاهای فراسودمنددکتر مریم تاج آبادی 6692978966929789anjoman.probiotic@gmai.com
18انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان داروییدکتر محمود فلامرزیان 8839016988390173Info@aphm.ir
19انجمن واردکنندگان کاشتنی های ارتوپدیحسین مدرس 8886429788828047Info@iiori.ir
20انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت استان تهراندکتر حسین وطن پور 8871672088716720Info@hsbca.ir