تشکل های عضو فدراسیون

 
ردیف نام تشکل رئیس هیئت مدیره تشکل    تلفن فکس نشانی الکترونیک
1 سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی دكتر عبدزاده   88950224-6 88950227 Info@syndipharma.org 
2 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی دکتر فریدون مهبودی    42815 88561575 88071538 info@sembio.ir mahboudif@cinnagen.com 
3 اتحادیه واردکنندگان دارو دکتر ناصر ریاحی   66974478 22140563 66974605 info.siphi@gmail.com 
4 اتحادیه واردکنندگان مکمل های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران دکتر حسن شکوهی   88879766-8 66956956 88879768 info.sifs@gmail.com h.shokoohi@behestan-chc.com
5 سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی، دارویی و بسته بندی دارویی مهندس فرامرز اختراعی   66591346 66423489 info@chempharsyndicate.com
6 سندیکای تولید کنندگان مکمل های رژیمی غذائی ایران دکتر عباس کبریائی   66122831   phyphair@gmail.com info.idsms@gmail.com
7 انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی، آرایشی و عطریات ایران حمید مقیمی   22224092 22925098 22927320 22925099 info@iactp.ir 
8 اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ابوالفتح صانعی   88934062 88932441 info@imtumed.com
9 اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران مهندس عبدالرضا یعقوب زاده   88982612-16 88982873 officeisomee@yahoo.com
10 انجمن متخصصین تجهیزات پزشکی کشور مهندس مسلمی   66497237 09122164255 66497237 info@imedss.ir
11 انجمن شرکتهای مهندسی پزشکی ایران مهندس حسین رضوانی   88644641-2 88644640 Imec.iran@yahoo.com
12 سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن ایران خالد روئین تن   88791600 88791599 sn.syndicate@gmail.com
13 انجمن واردکنندگان دارو افزودنی و مواد بیولوژیک دام آقای دکتر سید مهدی میر سلیمی   88767771 88008654 taghizade.ivpbia@gmail.com 
14 انجمن تامین کنندگان پلاسما و داروهای پلاسمائی دکتر مرتضی آذرنوش   88745939 88748128 f.veladati@yahoo.com
15 انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های تامین کننده تجهیزات آزمایشگاهی استان تهران  دکتر بهروز حاجیان تهرانی   22361352 22095801 22361352 22095801 chista-at@yahoo.com
16 انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران بختیار علم بیگی   26714581
26714586
26714597
26714316
26714327
info@dhci@org
labs@dhci.org
17 انجمن پر بیوتیک و غذاهای فراسودمند دکتر مریم تاج آبادی   66929789 66929789 anjoman.probiotic@gmai.com
18 انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی دکتر محمود فلامرزیان   88390169 88390173 Info@aphm.ir
19 انجمن واردکنندگان کاشتنی های ارتوپدی حسین مدرس   88864297 88828047 Info@iiori.ir
20 انجمن شرکتهای دانش بنیان حوزه سلامت استان تهران دکتر حسین وطن پور   88716720 88716720 Info@hsbca.ir