اورژانس نیازمند حمایت اورژانسی است

دکتر قاسم حسینی اخوان:
اورژانس، معنای فوریت دارد. مریضی که به این بخش از بیمارستان آورده می‌شود تصادفی است، سکته کرده، دچار مسمومیت یا سوختگی شده است.

كادر اورژانس بيمارستان فقط با بيماري كه شرايط بحراني دارد مواجه نيستند؛ همراهان بيمار معمولا كساني هستند كه توقع حفظ ثانيه‌ها را از كادر درمان دارند. پرسنلي كه در اورژانس كار مي‌كنند، با چنين اضطرابي سر و كار دارند و مي‌دانند كه براي كنترل شرايط و در عين حال حفظ سرعت و دقت چه كارهايي بايد انجام داد.

تجهيزات اورژانس بيمارستان‌ها با پيشرفت تكنولوژي تحولات زيادي داشته است. 50سال پيش كل تجهيزات اورژانس، شامل يك تخت، كپسول اكسيژن و چند دارو براي تزريق بود، اما امروزه اين تجهيزات پيشرفت زيادي كرده است. بخش‌هاي اورژانس بيمارستان‌هاي خوب دنيا، با انواع تجهيزات كمكي براي تنفس، وسايل اندازه‌گيري و مانيتورينگ، شرايط بيمار را رصد مي‌كنند. بدون ترديد هر اندازه كه تجهيزات اورژانس بيشتر و به روز‌تر باشد، كار دقيق‌تر و بهتري مي‌توان از آنها انتظار داشت. وجود تجهيزات، پرسنل اورژانس را توانمند مي‌كند.

تجهيزات اورژانس بيمارستان‌هاي كشور، همانطور كه وزير بهداشت بارها به آن اشاره كرده، كار زمان‌بري است و نياز به همكاري همه بخش‌ها به‌خصوص خيرين دارد. با وضعيت مطلوب فاصله داريم ولي نسبت به گذشته اوضاع بهتر شده است. اميدواريم كه تجهيزات بهتر و بيشتر در اختيار اورژانس كشور قرار بگيرد. بيشتر افرادي كه به بخش اورژانس مراجعه مي‌كنند، بيماران بدحالي هستند كه با شرايط خاص به بيمارستان آورده مي‌شوند. بدون ترديد با داشتن بهترين تجهيزات و بهترين پرسنل، بخشي از اين بيماران جان خود را از دست مي‌دهند.

براي من هنوز، پس از اين همه سال كار كردن در بخش اورژانس، سخت‌ترين لحظه زماني است كه بيماري بر اثر شدت جراحات وارده از دست برود، از اتاق بيرون بيايم و به خانواده‌اي كه همه نگاه‌هايشان، جمله‌هايي است كه از دهان من بيرون مي‌آيد، بگويم: «ما هر كاري از دستمان بر مي‌آمد كرديم ولي بيمار فوت كرد.»

اگر بيمار، فردي با سابقه بيماري‌هاي قلبي و عروقي باشد يا مسن باشد، شنيدن خبر فوت او شايد براي خانواده دور از ذهن نباشد ولي وقتي فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر و يا دوستي در تخت احيا باشد، گفتن و شنيدن اين خبر كار ساده‌اي نيست؛ اين خبر براي همه دردناك است. ما بايد به خانواده بفهمانيم كه ما با بهترين تجهيزات هم نتوانستيم جان او را نجات دهيم و قهر طبيعت و خشم تصادف وحشتناك با خودروي نيسان، بيشتر از توان ما بوده است.

تجهيز اورژانس بيمارستان‌ها مانند تجهيز و ساخت مدارس و مساجد و… نياز به كمك‌هاي مردمي دارد. هيچ دولتي بدون كمك مردم خير نمي‌تواند به‌تنهايي همه نياز‌ها را پاسخگو باشد. چه اشكالي دارد افراد وصيت كنند يا بخشي از اموال خود را وقف ساخت اورژانس پيش‌بيمارستاني در جاده‌هاي حادثه‌خيز كشور كنند. بدون ترديد، وزارت بهداشت دست ياري خيرين را در اين بخش به گرمي مي‌فشارد.

  • پزشك اورژانس بيمارستان