بوروکراسی اداری دست و پای تولید دارو را می بندد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با انتقاد از بوروکراسی اداری در بخش تولید و اشتغال بویژه تولید دارو، گفت: ادامه دار شدن این بوروکراسی دست و پای تولید دارو را می بندد و اجرای سیاست مقاومتی را با مشکل مواجه می کند.

طاهر موهبتی روز شنبه در مراسم افتتاح خطوط بازسازی شده و تولید جدید شرکت داروسازی فارماشیمی افزود : همه ما می دانیم امروز کار تولید و اشتغال، کار سخت و دشواری است و در تصویب قانون رفع موانع تولید و اشتغال، بحث ایجاد تسهیلات برای صنعت در کشور مطرح بود که در این جلسات بارها خواسته شده با تولیدگران کاری نداشته باشند.

وی اضافه کرد: با این همه بوروکراسی اداری مانند مالیات، شهرداری، بیمه و غیره ، این کار به نتیجه نمی رسد.
مدیرعامل بیمه سلامت ایران با بیان اینکه در بخش تولید باید عاشق بود و کسی با نگاه اقتصادی وارد این بخش نمی شود؛ اظهار کرد: اگر این راه را ادامه دهیم و بوروکراسی ادامه یابد، اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی با مشکل مواجه می شود.

موهبتی که اخیرا از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به این سمت منصوب شده است، در بخش دیگری از سخنانش گفت: تحول خوبی در این مدت اندک در سازمان بیمه سلامت شاهد بودیم اما گام های بزرگتری باید در آینده برداشته شود.
وی با بیان اینکه هدف گذاری در بیمه سلامت ، تولید دارو به جای واردات است، تصریح کرد: اما نگاه دیگری که ارزشمند هم هست را می توان در دل این هدف قرار داد که آن هم نگاه به آن سوی مرز ها و صادرات است.

به گفته موهبتی در هند صد میلیون شغل برای بازار دارو ایجاد شده و برای این کار حتما بابد به بازارهای بین المللی ورود کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: پروانه ها و برندهای بیشتر می تواند تضمین کننده خدمت باشد.