تاریخچه و سوابق

معرفی مختصر جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران

1- تعريف:

جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران يک جايزه در سطح کشوري است که پس از ارزيابي‌هاي دقيق سازمان‌هاي متقاضي براساس مدل ملي ارزيابي کيفيت در سطوح اهتمام به کيفيت و اشتهار به کيفيت، توسط سازمان غذا ودارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به سازمان‌هاي حايز شرايط اعطاءخواهد شد.

تمامي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي مجاز که در زمينه‌هاي تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي سازمان غذا و دارو (نظير: صنايع غذايي ،آشاميدني، دارويي، بهداشتي، پزشکي، آزمايشگاهي و آرايشي و…) فعاليت مي نمايند، اعمّ از توليدکننده محصول نهايي يا مواد اوليه، خدماتي و توزيعي با مالکيت  دولتي  يا خصوصي مي توانند در فرآيند اين جايزه مشارکت نمايند.

اين جايزه اولين جايزه تخصصي کيفيت کشور است که به استناد بند 9 مصوبه يکصد و چهارمين جلسه شوراي‌عالي استاندارد، ايجاد گرديده است.

2- تاريخچه:

طرح تاسيس جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران اولين بار در نيمه سال 1388توسط مجری این جایزه مطرح گرديد و مورد حمايت دبیر جایزه واقع و در نهیت ریاست وقت سازمان غذا و دارو گرديد.

از سوي ديگر درخواست‌هاي مکرر مسوولان کشور از جمله وزير وقت صنايع و معادن و رياست سازمان استاندارد (خصوصا در مراسم ششمين دوره جايزه ملي کيفيت) درخصوص لزوم و اهميت اجراي مصوبه شوراي‌عالي استاندارد، موجب تسريع اين روند گرديد.

لذا تحقيقات فراوان و امکان‌سنجي‌هاي لازم، سرانجام طرح تاسيس جايزه جهت ارايه به سازمان غذا و دارو آماده و ابتدا در جلسه هيات مديره سنديکا مطرح و به تصويب رسيد و سپس در روز 18 اسفندماه سال 1388 و در جريان جلسه مشترک نمايندگان صنايع داروسازي کشور با رياست سازمان غذا و دارو درخصوص تبديل رقابت‌هاي کمي صنايع داروسازي به رقابت‌هاي کيفي و ايجاد بسترهاي توانمندسازي اين صنايع و صنايع همگن، براي نخستين بار مطرح و مورد استقبال ايشان واقع گرديد. (چرا که بررسي‌هاي اوليه منعکس شده در طرح، نمايان‌گر اين واقعيت بودکه تاسيس جايزه‌يي علمي، راهکاري مناسب براي تبديل رقابت‌هاي کمي به کيفي و هم‌راستا با رسالت‌هاي سازمان غذا و دارو است.)، لذا با عنايت به مصوبات جلسه104شوراي‌عالي استاندارد که دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به برگزاري جوايز کيفيت بر مبناي مدل ملي ارزيابي کيفيت نموده و اين مدل ابعاد گوناگون يک سازمان را در ارتباط با مديريت کيفيت محصول با توجه خاص به کسب رضايت مشتريان مورد سنجش قرار مي‌دهد، ايجاد جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران، تحت نظارت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در دستورکار قرار گرفت.

درپي‌آن، بررسي‌هاي لازم براي نحوه تاسيس و اجراي اين جايزه با همکاري تشکل‌ها و سازمان فوق‌الذکر انجام شد.

شکل‌دهي به ستادهاي اجرايي،‌ برگزاري دوره‌هاي آموزشي و ارزيابي‌ها و تاسيس ارکان لازم جايزه از جمله وظايف مجری جایزه تحت نظارت دبیر قلمداد گرديد.

مجری نیز در دفتر اجرايي جايزه و با شناسايي‌ افراد متخصص در هريک از اين بخش‌ها، کار تدوين اساسنامه جايزه را آغاز و در ابتداي خرداد ماه سال 1389 ويرايش نخست اساسنامه را تقديم رياست وقت سازمان غذا و دارو نمود.

پس از بررسي هاي لازم، ويرايش دوم و سوم اساسنامه تا تيرماه سال 1389 انجام و پس از شناسايي افراد واجد صلاحيت جهت عضويت در شوراي سياست‌گذاري و استعلام نماينده از دادستان محترم کل کشور، وزارت صنايع و معادن وقت و رياست وقت سازمان استاندارد و درپي معرفي نمايندگان اين دستگاه‌ها، سرانجام در تاريخ 13 مرداد سال 1389 اولين جلسه شوراي سياست‌گذاري جايزه فوق با حضور اکثريت قريب به اتفاق اعضا، در محل معاونت وقت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار و ويرايش سوم اساسنامه در يک جلسه چند ساعته به صورت جز به جز مورد بررسي قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات لازم، ويرايش نهايي آن به تصويب اعضاء رسيد.

متعاقب آن، موضوع ايجاد جايزه ملي کيفيت غذا ودارو ايران، طي روزهاي بيست وسوم و بيست و چهارم مرداد سال 1389 و از طريق ده‌ها خبرگزاري و روزنامه معتبر به اطلاع عموم رسيده و به اين ترتيب فرآيند اولين دوره جايزه ملي کيفيت غذا و دارو ايران آغاز گرديد، در مراحل نهايي انجام دوره اول جايزه و با نامه درخواست رييس وقت انجمن صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي و در جريان دومين جلسه شوراي سياست‌گذاري جايزه (که در تاريخ 10/12/1389 در دفتر رياست سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و با حضور رييس و تمامي 12 عضو آن تشکيل شد)، نام جايزه به «جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران» تغيير يافت و دامنه آن نيز از صنايع و صنوف غذايي، دارويي و بهداشتي به تمامي سازمان‌هاي مرتبط با حوزه فعاليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي  سازمان غذا و دارو گسترش يافت و مراسم اختتاميه اولين دوره اين جايزه روز18اسفند سال1389برگزار گرديد.

از آن‌جا که تاسيس جايزه فوق براي اولين بار در کشور انجام مي‌پذيرفت و قطعا  الگوي جوايز مشابه بعدي مي‌گرديد، موسسان جايزه نهايت تلاش خود را به کار گرفتند تا درمراحل تحقيق و تدوين طرح تاسيس و اجرا، علاوه بر کارشناسان و صنعت‌گران، نظرات مسوولان کشوري نيز اخذ و در طرح و اجراي اين فرآيند ملي لحاظ گرديد.

به تاسی از این جایزه خوشبختانه در راستای اجرای مصوبه شورایعالی استاندارد، جوایز مشابهی راه اندازی شد.