تشکل های حوزه سلامت عضو اتاق ایران

تشکل های حوزه سلامت عضو اتاق تهران و ایران

ردیف نام تشکل رئیس تشکل
1 اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ابوالفتح صانعی
2 اتحادیه صادرکنندگان گیاهان داروئی و فرآورده های غذائی ایران جلیل مغازه ای
3 اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پزشکی ایران عبدالرضا یعقوب زاده
4 اتحادیه واردکنندگان مکمل های رژیمی ؛ غذائی ؛ ویتامینی و گیاهی حسن شکوهی
5 اتحادیه واردکنندگان دارو ناصر ریاحی
6 انجمن واردکنندگان مواد غذائی و آشامیدنی علیرضا مناقبی
7 انجمن تولید کنندگان شیر خشک و غذای کودک رحیم بنا مولائی
8 انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات بیوتکنولوژی پزشکی ایران فریدون مهبودی
9 انجمن صنایع شوینده ؛ بهداشتی و آرایشی ایران علم بیگی
10 انجمن واردکنندگان فرآورده های بهداشتی ؛ آرایشی و عطریات ایران حجت گشایشی
11 انجمن خدمات بین المللی سلامت محمد جهانگیری
12 سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران خالد روئین تن
13 سندیکای تولید کنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی حجت الله ذبیحی
14 سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیائی داروئی و بسته بندی داروئی فرامرز اختراعی
15 سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران عباس کبریائی زاده
16 فدراسیون اقتصاد سلامت

سید مجتبی معظمی