رقابت عقاب و اژدها در عرصه اقتصاد

فاصله اقتصادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چین و امریکا با سرعت زیادی کاهش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند

تاريخ 1398/02/21 ساعت 11:03

وضعیت ایران از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ مشابه کشورهای کانادا و عربستان بوده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هر دو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی در جایگاه پایین‌تری نسبت به ایران قرار خواهند گرفت

آینده نگر/ مونا مشهدی‌رجبی/ منبع: statistictimes

بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف شاخصی است که هر ساله مورد بررسی و مطالعه قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و رده‌بندی بزرگی اقتصاد کشورها بر مبنای تولید ناخالص داخلی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم هر ساله این شاخص ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌را برای کشورهای مختلف محاسبه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و در گزارش جدیدش چندین نکته بسیار مهم به چشم می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورد. اول اینکه از سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون چین از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید جایگاه اول را در دنیا داشته است. دوم اینکه با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی در کشور چین در سال‌های اخیر و انتظار تداوم این وضعیت در سال‌های پیش رو، فاصله ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا – جایگاه اول دنیا از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی-  و چین که جایگاه دوم را در این فهرست دارد، کاهش پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. سوم با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی هند در مقایسه با فرانسه و بریتانیا، ظرف دو سال آینده این کشور در رده بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا جایگاه پنجم را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و از این دو کشور صنعتی اروپایی پیشی خواهد گرفت. چهارمین نکته مهم این گزارش مربوط به ایران است. طبق این گزارش جایگاه ایران از نظر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در فاصله سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌میلادی هفت پله تنزل پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و از جایگاه ۲۹ در سال ۲۰۱۸ به ۳۶ در سال ۲۰۲۳ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد ولی جایگاه این کشور از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید ارتقا پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و از کشورهای عربستان و کانادا بالاتر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود . ایران در سال ۲۰۱۸ جایگاه هجدهم فهرست مذکور را خواهد داشت و در سال ۲۰۲۳ میلادی جایگاه ۱۵ را از آن خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ایران یکی از کشورهای شاخص در خاورمیانه است و به دلیل دارا بودن منابع نفتی و ثبات سیاسی به یکی از بانفوذترین اقتصادهای این منطقه تبدیل شده است. این کشور برای تجربه رشد اقتصادی باید به فروش نفت ادامه دهد ولی تحریم‌های اخیر امریکا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فشار زیادی روی شاهراه انتقال نفت ایران وارد کرده است. باید به این نکته توجه داشت که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها انجام شده است.

 دو رده‌بندی

طبق گزارش اخیر این مرکز در سال ۲۰۱۸ میلادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشورهای امریکا، چین، ژاپن، آلمان، بریتانیا، فرانسه، هند، ایتالیا، برزیل و کانادا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ده اقتصاد بزرگ دنیا در این فهرست بودند. این رده‌بندی بر مبنای بزرگی تولید ناخالص داخلی اسمی انجام شده است. ده اقتصادی که بزرگ‌ترین تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید را دارند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشورهای چین، امریکا، هند، ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، بریتانیا و فرانسه هستند. فاصله بین تولید ناخالص اسمی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشورهای فرانسه و بریتانیا و هند بسیار کم است و با توجه به سرعت بالای رشد اقتصادی کشور هند ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سال‌های اخیر و برنامه‌ریزی‌هایی که برای تداوم این رشد در سال‌های پیش رو انجام شده است، انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ظرف یک تا دو سال آینده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هند از دو کشور اروپایی پیشی بگیرد و جایگاه پنجم را از آن خود بکند.

 ده اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی در مجموع سازنده ۶۷.۱ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هستند و ۶۱.۵۴ درصد از کل ثروت دنیا را ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به خود اختصاص داده‌اند. در سال ۲۰۱۸ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۸۷ هزار و ۵۰۵ میلیارد دلار بود .

در این گزارش پیش‌بینی‌هایی در مورد بزرگی تولید ناخالص داخلی کشورها در سال ۲۰۲۳ میلادی هم ارائه شده است. طبق این گزارش در سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی دنیا برابر با ۱۱۴ هزار و۳۵۳ میلیارد دلار خواهد بود و ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امریکا همچنان جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا را خواهد داشت. در سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با ۲۴ هزار و ۵۳۷ میلیارد دلار خواهد بود که نسبت به سال ۲۰۱۸ حدود ۴.۵ هزار میلیارد دلار رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. اما چین شاهد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسیدن ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی خود به مرز ۲۱ هزار و ۵۷۴ میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلار خواهد بود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ۷.۵ هزار میلیارد دلار بیشتر از تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۸ است و فاصله‌اش با امریکا کاهش زیادی پیدا خواهد کرد.

 

بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا

 در سال ۲۰۱۸ میلادی تولید ناخالص داخلی امریکا برابر با ۲۰هزار و ۴۱۲ میلیارد دلار بود و ارزش تولید ناخالص داخلی چین برابر با ۱۴ هزار و ۹۲ دلار بود. ژاپن سومین اقتصاد بزرگ دنیا است و ارزش تولید ناخالص داخلی در این کشور ۵۱۶۷ میلیارد دلار بود و آلمان که چهارمین اقتصاد این فهرست است ۴ هزار و ۲۱۱ میلیارد دلار بود.

 در میان پنجاه اقتصاد بزرگ دنیا کشور پرو جایگاه آخر را دارد. در سال قبل ارزش تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۲۳۱.۵۷ میلیارد دلار بود و سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور برابر با ۷ هزار و ۱۹۹ دلار بود. این کشور از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه ۸۴ را در دنیا دارد. ویتنام در سال گذشته جایگاه ۴۹ فهرست و رومانی جایگاه ۴۸ را داشت.

 امریکا بزرگ‌ترین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود در حالی که چین بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید است. در سال ۲۰۱۸ میلادی ارزش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید ناخالص داخلی اسمی امریکا ۶۳۲۰ میلیارد دلار بیش از چین بود ولی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود این فاصله تا سال ۲۰۲۳ میلادی به مرز ۲۹۶۳ میلیارد دلار برسد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امریکا برای سال‌های طولانی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بوده است ولی از سال ۲۰۱۴ میلادی چین توانست جایگاه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بر مبنای برابری قدرت خرید را از آن خود کند و از امریکا پیشی بگیرد. چین تا سال ۲۰۱۸ همچنان از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در سطح بالاتری نسبت به امریکا قرار دارد و این وضعیت تا سال ۲۰۲۳ میلادی هم ادامه پیدا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

در میان ده اقتصاد بزرگ دنیا پایین‌ترین سرانه تولید ناخالص داخلی به کشور هند اختصاص دارد. در سال ۲۰۱۸ میلادی سرانه تولید ناخالص داخلی در هند برابر با ۲۱۳۵ دلار بود و این کشور جایگاه ۱۴۲ را در میان ۲۰۰ کشور مورد مطالعه داشت. چین دومین کشور در میان ده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اقتصاد برتر ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دنیا از نظر کم بودن سرانه تولید ناخالص داخلی بود. سرانه تولید ناخالص چین در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۰ هزار و ۸۸ دلار اعلام شد. امریکا که در رده‌بندی اقتصادهای بزرگ جایگاه اول را دارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی نهمین کشور دنیا است. در سال گذشته سرانه تولید ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناخالص داخلی این کشور برابر با ۶۲ هزار و ۱۵۲ دلار بود. اولین کشور دنیا از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی سرانه در میان ۵۰ اقتصاد بزرگ دنیا قرار ندارد ولی دومین کشور در این رده سوئیس است. این کشور از نظر بزرگی تولید ناخالص داخلی رتبه ۲۰ را دارد و ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی آن برابر با ۷۴۱.۶۹ میلیارد دلار است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی در این کشور برابر با ۸۶ هزار و ۸۳۵ دلار امریکا اعلام شد و رده دوم را در دنیا دارد. نروژ پنجمین ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جایگاه و ایرلند ششمین جایگاه را از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی دارد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

سهم در اقتصاد دنیا

 هر کشوری که سهم بیشتری در اقتصاد دنیا داشته باشد، می‌تواند در تعاملات اقتصادی و سیاسی در جهان هم تاثیر بزرگ‌تری داشته باشد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در سال گذشته امریکا بالاترین سهم را در تولید ناخالص داخلی دنیا داشت و این جایگاه برای بالغ بر دو دهه در اختیار این کشور امریکای شمالی بود. در تمامی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌این سال‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌امریکا به عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سیاست گذاری‌های جهان نفوذ زیادی داشت ولی با روی کار آمدن ترامپ در امریکا و تغییر موازنه‌های اقتصادی طی دو سال اخیر به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد اقتدار اقتصادی آن هم در حال تزلزل است .

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول این کشور واقع در امریکای شمالی به تنهایی سازنده ۲۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا بود. چین در این رده‌بندی جایگاه دوم را داشت و ۱۶.۱ درصد از اقتصاد دنیا را ساخت. سهم دیگر کشورها از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تولید ناخالص داخلی دنیا کمتر از ۶ درصد گزارش شده است. ایران در این رده‌بندی بیست و نهمین اقتصاد دنیا است و سهم اقتصاد این کشور کمتر از ۰.۵ درصد اقتصاد جهان است.

سهم اقتصادهای کانادا، روسیه، کره جنوبی، اسپانیا، استرالیا، مکزیک، اندونزی، هلند و ترکیه بین ۱ تا ۲ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا است.

ایران کجای فهرست است؟

طبق این گزارش در سال ۲۰۱۸ میلادی ایران بیست و نهمین اقتصاد بزرگ دنیا بر مبنای تولید ناخالص داخلی اسمی بود. ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی این کشور در سال ۲۰۱۸ برابر با ۴۱۸.۸۸ میلیارد دلار اعلام شد که مشابه کشورهای امارات و نروژ است ولی سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور با دو کشور نام‌برده فاصله زیادی دارد. سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی ایران در سال ۲۰۱۸ برابر با ۵۰۸۶ دلار اعلام شد و این کشور در رده بندی کشورهای دنیا از نظر بزرگی سرانه تولید ناخالص داخلی اسمی جایگاه ۱۰۲ در میان ۲۰۰ کشور را داشت. از طرف دیگر سرانه تولید ناخالص داخلی نروژ در این سال برابر با ۸۲هزار و ۷۱۱ دلار بود و این کشور در رده‌بندی جهانی جایگاه ۵ را داشت و سرانه تولید ناخالص داخلی امارات برابر با ۳۹ هزار و ۴۸۴ دلار بود و در رده‌بندی جهانی جایگاه ۲۶ را از آن خود کرد.

 در سال ۲۰۲۳ میلادی ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی ایران برابر با ۴۷۲.۳ میلیارد دلار خواهد بود و این کشور با هفت پله کاهش رتبه نبست به سال ۲۰۱۸، جایگاه سی و ششم را در دنیا از آن خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. در این سال امارات جایگاه سی و دوم را در اقتصاد دنیا کسب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و ارزش تولید ناخالص داخلی‌اش از ۴۱۱.۸۳ میلیارد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دلار در سال ۲۰۱۸ به ۵۱۵.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۷۴۹ میلیارد دلار بود ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و انتظار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود تا سال ۲۰۲۳ به مرز ۲۳۵۶ میلیارد دلار برسد. در سال گذشته ایران هجدهمین اقتصاد دنیا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در این رده‌بندی بود ولی در سال ۲۰۲۳ میلادی به جایگاه پانزدهم دنیا خواهد رسید.

وضعیت ایران از ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظر ارزش تولید ناخالص داخلی اسمی بر مبنای برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸ مشابه کشورهای کانادا و عربستان بوده است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و هردو ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کشور در سال ۲۰۲۳ میلادی در جایگاه پایین‌تری نسبت به ایران قرار خواهند گرفت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.