سطوح امتیازی جايزه

سطوح امتیازی جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران و تسهیلات و امکاناتی که با رسیدن به این سطوح ایجاد می شود.

به مانند جدول ذیل، این جایزه دارای 7 سطح مختلف می باشد که رسیدن به هر سطح براساس دستورالعمل حمایتی دارندگان تقدیر نامه اشتهار به کیفیت ریاست سازمان غذا و دار.و، رسیدن به هر سطح تسهیلات و امکاناتی را برای دریافت کننده ایجاد می نماید، این تسهیلات و سطوح جایزه عبارتند از:

 

سطح دامنه امتیازات لازم جهت دریافت تسهیلات وامکانات ایجاد شده پس از دریافت
 

اهتمام به کیفیت

فاقد دمنه امتیازی بود و صرفا 4 شرط مورد ارزیابی واقع می گردد استناد به دریافت گواهی نامه اهتمام (همت نمودن) به کیفیت، از جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران (که متولی آن وزارت بهداشت-سازمان غذا و دارو می باشد) – در تبلیغات سازمان
 

 

اشتهار یک ستاره

 

 

300تا350 امتیاز از 1000 امتیاز

استناد به دریافت تقدیرنامه- استفاده از مزایای مندرج در دستورالعمل حمایت از دارندگان تقدیرنامه اشتهار به کیفیت سازمان غذا و دارو (از جمله بررسی سریع درخواست های اداری و درج لوگوی جایزه در سربرگ و محصول و…) در سطح اول اشتهار (برای دریافت کنندگان اشتهارهای 1 و 2ستاره)
اشتهار دو ستاره 350تا400امتیاز از 1000 امتیاز عینا کل موارد فوق
اشتهار سه ستاره 400تا 450 امتیاز از 1000 امتیاز عینا موارد کل فوق و تسهیلاتی  بیشتر مندرج در دستورالعمل (برای دریافت کنندگان اشتهارهای 3 و 4ستاره)
اشتهار 4 ستاره 450تا500امتیاز از 1000 امتیاز عینا کل موارد مذکور در ردیف فوق
اشتهار 5 ستاره 500تا 550 امتیاز از 1000 امتیاز عینا موارد فوق و تسهیلاتی  بیشتر مندرج در دستورالعمل (برای اشتهارهای 5ستاره)
واحد برتر 600تا 650امتیاز از 1000 امتیاز عینا موارد فوق و تسهیلاتی  بیشتر مندرج در دستورالعمل (برای واحدهای برتر از جمله معرفی به بانک ها و…)

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.