ما برای انکه ایران گوهری تابان شود خون دل ها خورده ایم

دشمنان سعی میکنند انقلاب را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، انقلاب را به یاد مردم میآورد. سعی میکنند امام را از یاد مردم ببرند؛ اما دهه فجر، تجسّم اراده و عظمت امام بزرگوار ماست.

 

Image result for ‫سخنان رهبری دهه فجر‬‎