معرفی مراحل حضور و سطوح

مراحل حضور جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران

مراحل حضور در این جایزه عبارتند از:

  • آشنایی با جایزه
  • انتخاب سطح و محصول مورد نظر
  • تکمیل فرم ارزیابی و واریز وجه ثبت نام
  • آموزش و یادگیری مدل جایزه
  • تهیه اظهارنامه فنی براساس مدل و منطق علمی مدل و ارسال آن به فدراسیون اقتصاد سلامت (طی هماهنگی با مجری جایزه)
  • ارزیابی در محل
  • دریافت گواهی اهتمام و یا تقدیرنامه اشتهار به کیفیت (به امضا ریاست محترم سازمان غذا و دارو) در مراسم اختتامیه- حسب سطح درخواستی و امتیاز مآخذه از مرجع 1000 امتیاز
  • دریافت گزارش بازخورد ارزیابی
  • اعمال تجویزات متخصصان ارزیابی برای بهتر شدن اوضاع کسب و کار بنگاه متقاضی