ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی تهران

در ملاقات روز یکشنبه  1396/03/02  آقای سید مجتبی معظمی ؛ رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با آقای خوانساری ؛ رئیس اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی تهران ؛ پس از خوش آمدگوئی رئیس اتاق ؛ گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های فدراسیون اقتصاد سلامت ارائه و موارد زیر مورد موافقت و تائید آقای خوانساری قرار گرفت :

  • فدراسیون با معرفی یک کارشناس IT ؛ ضمن رفع نواقص سایت اینترنتی فدراسیون از امکانات واحد IT اتاق استفاده لازم را بعمل آورده و زمینه های ایجاد و ارتقا همکاری های فی مابین را فراهم نماید .
  • آقای خوانساری ؛ آمادگی کامل اتاق تهران را جهت همکاری همه جانبه با فدراسیون اقتصاد سلامت اعلام نمودند و از فدراسیون خواستند که فدراسیون ضمن جمع آوری درخواست های مشخص و اجرائی تشکل های عضو و جمع بندی آنها ؛ راهکارها و پیشنهادات مشخص خود را به اتاق منعکس نماید .
  • پیشنهاد فدراسیون در مورد در اختیار گرفتن مسئولیت نمایشگاههای بین المللی ؛ چه در شهر آفتاب و چه در مکان های مناسب دیگر توسط اتاق به نمایندگی از تشکل ها ؛ مورد تائید و موافقت آقای خوانساری قرار گرفت و ایشان قبول کردند که پیگیریهای لازم را در این زمینه به عمل آورند .