همکاری با ربات ها در دانشگاه تدریس می شود

دانشگاهی در ایرلند واحد درسی ارائه کرده که به دانشجویان همکاری با ربات های مختلف را می آموزد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژورنال، همکاری با ربات ها به عنوان یک واحد درسی جدید در دانشگاه ها تدریس می شود. این واحد برای دانشجویانی ارائه می شود که در آینده مشاغلی مانند پرستار، درمانگر و مددکار را بر عهده می گیرند.

محققان موسسه فناوری SLIGO  در ایرلند یک برنامه جدید با هدف آماده سازی دانشجویان برای همکاری با ربات ها در آینده ایجاد کرده اند.

همچنین این گروه از محققان با چند دانشگاه اروپایی روی تحقیقی به نام ربات های اجتماعی کار می کنند. چنین ربات هایی برای همکاری با انسان، به خصوص در رشته های پرستاری مانند درمانگری و مددکاری ابداع می شوند.

به هر حال  محققان موسسه Sligo نخستین گروه در جهان هستند که ربات ها را وارد حوزه آموزشی می کنند. به این ترتیب معلمان آینده و کارمندان بخش خدمات درمانی و مددکاری برای ورود ربات ها به حوزه مشاغل مختلف آماده می شوند و راحت تر  با آنها همکاری می کنند.

این پروژه سه ساله هنوز در مراحل اولیه  است.

این در حالی است که بسیاری از افراد از همکاری با ربات ها بیمناک هستند. زیرا آنها می ترسند شغل خود را از دست بدهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.