پیام دکتر محمود نجفی رییس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مناسبت سال جدید

پیام دکتر محمود نجفی رییس هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت اتاق ایران و کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به مناسبت سال جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.