چرخه زیان شرکت های دارویی ادامه دارد

محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت

دولت باید در سریع ترین زمان ممکن این چرخه را تامین کند در غیر این صورت با بحران جدی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم شد که آثار جبران ناپذیر اجتماعی و درمانی در جامعه به بار خواهد آورد.

محمود نجفی عرب

عدم پرداخت به موقع معوقات از سوی دستگاه های دولتی و ایفای تعهدات در قبال دارو و تجهیزات پزشکی خریداری شده از سوی دولت باعث شده نظام مالی بنگاه های تولیدکننده و واردکننده دارو بهم بریزد. دستگاه های مختلف دولتی که مصرف کننده دارو هستند با وجود وصل به خزانه مشکلات بودجه ای دارند و منابع لازم را دریافت نکردند. ازسوی دیگر مراکز درمانی با بیمه ها مشکل دارند. دومینویی ایجاد شده و در مجموع اوضاع مالی جاری دارو تجهیزات پزشکی را بهم زده است. از سوی دیگر شرکت ها اعم از پخش و واردات از منابع بانکی استفاده کرده اند و مشکلات روز افزون با بانک ها هزینه های مالی بنگاه ها را افزایش داده است. نرخ تامین مالی نسبت به فروش محصول افزایش پیدا کرده است و سود دهی بنگاه ها در عمل رخ نمی دهد. از سوی دیگر شرکت های دارویی توان رعایت الزامات مقدماتی را ندارند تا بتوانند از دیگر منابع از جمله بازار سرمایه نیازشان را برآورده کنند.

 مشکل بزرگ ما این است که دولت  در سریع ترین زمان ممکن چرخه مالی دارو را تقویت نکرده و منابع مالی را به آن تزریق نکرده است. دولت باید در سریع ترین زمان ممکن این چرخه را تامین کند در غیر این صورت با بحران جدی در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی رو به رو خواهیم شد که آثار جبران ناپذیر اجتماعی و درمانی در جامعه به بار خواهد آورد.

در شرایط فعلی راه حل سازمان مدیریت و برنامه ریزی این است که به ما اوراق بدهند. در این شرایط شرکت ها بازهم بیش از یک سال بستکار هستند. اگر بخواهیم اوراق را در بازار سرمایه نقد کنیم باید 30 درصد از مبلغ اصلی را از دست بدهیم. تحمیل چنین هزینه هایی به بخش تولید دارو هیچ منطقی ندارد و تنها یک معنی دارد و آن هم نابودی کسب و کار است. از سوی دیگر فشارهای سازمان مالیاتی و تامین اجتماعی هم چنان پابرجاست و اگر در پرداخت ها تاخیر داشته باشیم باید 30 درصد جریمه تاخیر پرداخت کنیم. اگر سازمان مالیاتی از یک شرکت تولیدی مطالبه ای داشته باشد، حتی اگر آن شرکت نتواند نقد مالیات را پرداخت کند باید جریمه دیرکرد پرداخت کند. زمانی که دولت بدهی دارد حاضر نیست با 30 درصد کاهش بدهی اش را دریافت کند اما برای تامین مالی شرکت های دارویی اوراق بدهی را پیشنهاد می دهد که با 30 درصد کاهش ارزش در بازار به فروش می رسد.

در زمینه دارو بیش از 3 تا 4 هزار میلیارد تومان و در زمینه تجهیزات پزشکی 2500 میلیارد تومان بستانکاریم. داروخانه ها، بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمارستان ها بدهکاران این چرخه هستند والبته بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی هم مطالباتی دارند که محقق نشده است. سردرگمی حوزه سلامت به زیان جامعه است. آسیب های جدی در صورت کوتاهی در تامین مالی شرکت های دارویی انتظار جامعه ایرانی را می کشد.