یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی

یکم شهریور ماه سالروز ولادت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه پزشکی تلاشگر ایران اسلامی خجسته باد. ? @imtumed

دو رویکرد اقتصادی به آینده

دنیای اقتصاد: آخرین مناظره 6 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری که از آن به‌عنوان مناظره سر‌نوشت‌ساز یاد می‌شد، دیروز با محوریت مسائل اقتصادی برگزار شد. این مناظره نسبت به مناظره‌های اول و دوم از حیث گفتمان و تاکتیک تاحدود زیادی متفاوت بود.…