پیوند بدنه کسب‌و‌کار سلامت با پارلمان بخش‌خصوصی

اعضای فدراسیون اقتصاد سلامت در اتاق تهران حضور یافتند نشست کاری فدراسیون اقتصاد سلامت در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران برگزار شد. این نشست که توسط واحد امور تشکل‌ها و مسولیت‌های اجتماعی اتاق تهران برگزار شد، فرصتی…

بوروکراسی اداری دست و پای تولید دارو را می بندد

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با انتقاد از بوروکراسی اداری در بخش تولید و اشتغال بویژه تولید دارو، گفت: ادامه دار شدن این بوروکراسی دست و پای تولید دارو را می بندد و اجرای سیاست مقاومتی را با مشکل مواجه می…

ملاقات با رئیس اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی تهران

در ملاقات روز یکشنبه  1396/03/02  آقای سید مجتبی معظمی ؛ رئیس هیئت مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت با آقای خوانساری ؛ رئیس اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی تهران ؛ پس از خوش آمدگوئی رئیس اتاق ؛ گزارشی از…

فدراسیون اقتصاد سلامت تأسیس شد

در مجمع عمومی مؤسسان فدراسیون اقتصاد سلامت که روز 5 مهر ماه با حضور معاون تشکل های اتاق ایران برگزار شد، این فدراسیون تأسیس و هیأت مدیره آن انتخاب شده و در نخستین جلسه خود، قبول سمت کردند. به گزارش…

ناصر ریاحی

فدراسیون اقتصاد سلامت نقطه عطفی در حوزه سلامت

موضوع بسیار مهمی که در چند ماه گذشته در جلسات مختلف و به ویژه در جلسات اتاق بازرگانی مطرح شده؛ تدوین برنامه ششم توسعه از سوی دولت بوده است. ناصر ریاحی بهترین اتفاقی در چند ماه گذشته برای من و…