The Federation was established health economics

در مجمع عمومی مؤسسان فدراسیون اقتصاد سلامت که روز 5 مهر ماه با حضور معاون تشکل های اتاق ایران برگزار شد، این فدراسیون تأسیس و هیأت مدیره آن انتخاب شده و در نخستین جلسه خود، قبول سمت کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، «هومن حاجی‌پور» معاون تشکل‌های اتاق ایران گفت: «اقتصاد ایران هر رزو با مشکلات عدیده‌ای رو‌به رو است و دولت به تنهایی قادر به حل این مشکلات نیست و از همین رو برای تأمین نیاز کار کارشناسی با منطق درست، بخش‌خصوصی را به کمک فراخوانده است.»

وی ادامه داد: «خوشبختانه قوانین نیز هم سو با همین فضا است و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دولت را مکلف کرده که در تصمیم گیری‌های اقتصادی نظر بخش‌خصوصی را بگیرد و به نظر می‌رسد اکنون عرصه برای حضور بخش‌خصوصی فراهم است.»

معاون تشکل‌های اتاق ایران یادآور شد: «نکته بسیار مهم در شرایط کنونی انسجام بخشی به تشکل‌هاست که این موضوع در ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مورد تأکید قرار گرفته و اتاق مکلف شده است در حوزه‌هایی که فعالیت موازی وجود دارد، اقدام به یک‌دست سازی و ادغام کرده و و کثرت را به وحدت تبدیل کند تا در نهایت تشکل‌های تخصصی حرکتی هم‌گرا در تشکل‌های بالادستی خود داشته و به عنوان فدراسیون فعالیت کنند.»

حاجی‌پور تصریح کرد: «این حرکت در اتاق ایران آغاز شده و مورد تأکید رئیس و هیأت رئیسه است و قصد داریم کنفدراسیون‌ها را افزایش دهیم و در این میان نخستین نکته این است که فدراسیون‌ها با ساختار دولت هماهنگ بوده و صدای بخش‌خصوصی باشند.»

انتخابات هیأت مدیره و بازرس

در ادامه این جلسه پس از بحث و تبادل نظر اساسنامه فدراسیون تصویب و روزنامه «اطلاعات» به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های فدراسیون انتخاب شد.

همچنین حق ورودیه 50 میلیون ریال و حق عضویت نیز 50 میلیون ریال در نظر گرفته شد و ادامه جلسه به انتخابات هیأت مدیره و بازرس این فدراسیون اختصاص یافت و پس از آرای به دست آمده «فریدون مهبودی»، «سیدمجتبی معظمی»، «عباس کبریایی‌زاده»، «ناصر ریاحی»، «حسن شکوهی»، «محمدرضا بوترابی» و «عبدالرضا یعقوب‌زاده» به عنوان اعضای اصلی و «فرامرز اختراعی» و «ناصر نقدی» به عنوان اعضای علی‌البدل هیأت مدیره فدراسیون انتخاب شدند.

با برگزاری انتخابات بازرس نیز «زهرا محمدی» به عنوان بازرس اصلی و «حسین رضوانی» به عنوان بازرس علی‌البدل برگزیده شدند.

انتخابات تعیین سمت هیأت مدیره

سپس در نخستین جلسه هیأت مدیره منتخب فدراسیون اقتصاد سلامت نیز انتخابات تعیین سمت هیأت مدیره برگزار شد و در پی آن «سیدمجتبی معظمی» به عنوان رئیس هیأت مدیره، «فریدون مهبودی» و «عبدالرضا یعقوب‌زاده» به عنوان نواب رئیس و «حسن شکوهی» به عنوان خزانه‌دار فدراسیون اقتصاد سلامت انتخاب شده و قبول سمت کردند.