Menu
Menu

چشم انداز های فدراسیون

دفاع از حقوق و منافع مشترک اعضا

ایجاد انسجام و هماهنگی بین واردکنندگان دارو ، تولید کنندگان دارو، توزیع کنندگان دارو و سایر بخشهای مرتبط با امور دارو

حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای

مشارکت گروهی در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها

 
 
 

بهبود محیط کسب و کار آنها

جهت افزایش سطح علمی اعضا دوره های مختلف برگزاری می گردد

 
 

همیاری در جذب نیرو

ایجاد فهرست جامع از متخصصین این حوزه

 
 

توسعه همآهنگی و همکاری میان اعضا

بمنظور ایجاد صدای واحد

دفاع از حقوق و منافع مشترک

دفاع از حقوق و منافع مشترک وکمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه صنعتی و اقتصادی اقتصاد سلامت .

آخرین اطلاعیه ها و رویداد ها

اخبار فدراسیون

پیام دکتر محمود نجفی عرب رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران و ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به مناسبت گرامیداشت روز پزشک و روز داروساز

به نام خدا متن پیام دکتر محمود نجفی عرب   رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت ایران  و ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن

بیشتر بخوانید »