خبر های داغ

0

مخاطبین پارلمان اقتصادی

مشکلات این روزهای اقتصاد ایران یا ناشی از فشارهای خارجی است یا از درون کشور تحمیل شده و شرایط امروز را به وجود آورده است. مشکلات بیرونی عمدتا در محدودیت‌های تحریمی، انواع ریسک‌ و...

0

ترکیب یک تیم موفق

یک مدیر با کفایت در این برهه از اقتصاد کشور که دوره حساسی محسوب می‌شود، باید بسیار با تدبیر عمل کند و به جای انتقاد مکرر از وضع موجود به دنبال راهکارهای عملیاتی برای...

0

توسعه صادرات با تثبیت سیاست‌های اقتصادی

صادرات یک فعل اقتصادی نیست، بلکه یک جریان اقتصادی است. رضا پدیدار در مدل‌های اقتصاد سیستمی، نقش‌پذیری یا تاثیرگذاری هدف‌هایی که در آن انتفاع اقتصادی به‌طور جامع دیده شده، بسیار مهم و اثرگذار است،...

0

وابستگی به نفت واقعا کاهش می‌یابد؟

وقتی طلای سیاه بلای جان می شود اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری بر کاهش اتکاء بودجه به نفت تأکید کرده و آن را از اولویت‌های اساسی کشور خوانده است. البته که هم‌زمان، رئیس‌کل بانک...