برچسب گذاری توسط: آمایش صنعتی و تجاری کشور

انتقاد خصوصی‌ها به برنامه راهبرد صنعتی

دنیای اقتصاد: دومین ویرایش برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهل‌وچهارمین نشست کمیسیون صنعت‌ومعدن اتاق تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بار دیگر فعالان بخش‌خصوصی به نحوه تدوین استراتژی توسعه...