برچسب گذاری توسط: آینده نگر

عبور از رودخانه جهانی

شرکت‌های چینی سابقه ضعف در خارج از این کشور را دارند؛ باید بهتر عمل کنند شرکت‌های مختلف در کشورهای متفاوت باید با فرایند جهانی شدن همراه شوند تا به موفقیت‌های بزرگ‌تر دست پیدا کنند....

برنامه ششم موفق می‌شود؟

بررسی وضعیت شاخص‌های اصلی اقتصاد در طول 5 برنامه پس از انقلاب در دولت‌های پنجم تا یازدهم آمارهای رسمی که از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر می‌‌‌‌‌‌‌‌شود نشان می‌دهد که میانگین...