برچسب گذاری توسط: اتاق تهران

ثبت‌نام حضوری و رایگان دریافت کارت عضویت و بازرگانی در محل اتاق تهران

خدمت جدید اتاق تهران به فعالان اقتصادی برای پایان کار واسطه‌ها متقاضیان دریافت کارت عضویت و بازرگانی حقیقی و حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، که به هر دلیلی نمی‌توانند به صورت...

حمایت و همراهی در عین مطالبه‌گری

متن کامل بیانیه اتاق تهران در حمایت از دو وزیر پیشنهادی کابینه دوازدهم نمایندگان بخش خصوصی در نشست مرداد ماه خود، که با حضور مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری، وزرای پیشنهادی دو وزاتخانه امور...