استفاده از هوش مصنوعی برای موفقیت در نبردهای هوایی

آژانس دارپا از اجرای ابتکار عمل تازه ای خبر داده تا با استفاده از هوش مصنوعی توانایی جنگنده‌ها در نبردهای هوایی افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هدف از این کار حذف خلبانان و خودکارسازی کل فرایند پرواز و…