اعداد و ارقام اقتصادی در هفته نخست اردیبهشت 1398

جهان اقتصاد و کسب‌وکار به روایت آمار آمارهای فروش و سودآوری برخی شرکت‌های بزرگ جهان، میزان واردات نفت چین از ایران در ماه مارس و نرخ رشد اقتصادی آمریکا در سه‌ماهه نخست سال 2019 جزو مهم‌ترین اعداد ارقام اقتصادی منتشر…