برچسب گذاری توسط: امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد

امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد

با تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای تازه، سازمان امور مالیاتی امکان قسط‌بندی بدهی‌ مالیاتی بنگاه‌های تولید را فراهم کرد.  به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس سازمان امورمالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های...

امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد

با تصویب و ابلاغ مصوبه‌ای تازه، سازمان امور مالیاتی امکان قسط‌بندی بدهی‌ مالیاتی بنگاه‌های تولید را فراهم کرد.  به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رییس سازمان امورمالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های...