با قوانین دوران صلح نمی‌توان جنگ اقتصادی را اداره کرد

رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس سازمان صنعت و معدن خراسان رضوی غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در دیدار با رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، استفاده از ظرفیت کارشناسی تشکل‌های اقتصادی کشور برای حل مشکلات موجود…