برچسب گذاری توسط: تمایل ۹ کشور همسایه برای خرید بنزین ایران

0

تمایل ۹ کشور همسایه برای خرید بنزین ایران

رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران می‌گوید: از میان کشورهای همسایه، ‌۹ کشور کیفیت و قیمت بنزین ایران را می‌پسندند و مایل به خرید آن هستند. رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران با اشاره به آغاز...