درگذشت پدر دبیر فدراسیون

بازگشت همه بسوی اوست     جناب آقای دکتر محمدی دبیر کل محترم فدراسیون اقتصاد سلامت ایران  با کمال تاسف و تاثرفراوان در گذشت نابهنگام پدر گرامیتان را خدمت جنابعالی و خانواده محترم و سایر وابستگان تسلیت عرض نموده از درگاه ایزد…