لزوم تقسیم کار در صنعت داروسازی

بیش از یک‌سوم صادرات کشور سوئیس را صنعت دارو به خود اختصاص داده است، شرکت نوارتیس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های داروسازی در جهان از مهم‌ترین این شرکت‌ها محسوب می‌شود، این شرکت سالانه حدود 8 تا 10 میلیارد دلار فقط…

لزوم تقسیم کار در صنعت داروسازی

حسین بحرایی تحلیل گر حوزه سلامت بیش از یک‌سوم صادرات کشور سوئیس را صنعت دارو به خود اختصاص داده است، شرکت نوارتیس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکت‌های داروسازی در جهان از مهم‌ترین این شرکت‌ها محسوب می‌شود، این شرکت سالانه حدود…