برچسب گذاری توسط: در دیدار سه‌جانبه رئیس اتاق تهران، معاون وزیر صنایع بلاروس و رئیس اتاق بلاروس مطرح شد: