سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران بسیار به موقع بود

در دیدار سه‌جانبه رئیس اتاق تهران، معاون وزیر صنایع بلاروس و رئیس اتاق بلاروس مطرح شد: در حالی که هیات تجاری اتاق بازرگانی تهران برای دیدار و گفت‌وگو با فعالان بخش خصوصی و مقامات اقتصادی بلاروس در مینسک به سر…