سانوفي

مصاحبه پژوهشي نماينده كمپاني سانوفي در ايران با رياست فدراسيون اقتصاد سلامت ايران

دکتر نجفی: دولت نباید تا میزان بنگادار باشد  که داروخانه و بیمارستان داشته باشد!   میان تیترها و سو تیترها و نکات مهم اساس صنایع داروسازی ایران، بنیان محکمی است   ارتباط با دنیای بیرون در جهت توسعه کار صنعت…