راه نجات نفت ایران

میلیون‌ها بشکه نفت ایران در بندرهای چین مستقر است تخمین زده‌شده است که نفت خام ایران که از ژانویه گذشته راهی چین شده است، ممکن است از 12 تا 14 میلیون بشکه باشد. رقمی که به گفته کارشناسان می‌تواند تأثیر…