رشد در دوره تحریم

تضعیف‌کننده‌های رشد اقتصادی در ایران کدام‌اند؟ تاريخ 1397/07/25 كاهش رشد اقتصادي، عوارض مختلفي در پي خواهد داشت كه مهم‌ترين آنها، افزايش نرخ بيكاري، كاهش درآمد سرانه و رفاه جامعه، كاهش درآمدهاي دولت و افزايش فاصله با ساير كشورها است. حمید…

رشد در دوره تحریم

تضعیف‌کننده‌های رشد اقتصادی در ایران کدام‌اند؟ تاريخ 1397/07/11 سیاست سرکوب نرخ ارز نیز، طی چهار دهه گذشته یکی از عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی،…

رشد در دوره تحریم

تضعیف‌کننده‌های رشد اقتصادی در ایران کدام‌اند؟ سیاست سرکوب نرخ ارز نیز، طی چهار دهه گذشته یکی از عوامل اصلی کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی در برابر رقبای خارجی بوده است و این عامل با ایجاد مزیت برای رقبای خارجی، عملاً مانع…