ستاد الحاق ایران به WTO دوباره فعال شد

معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت از دستور وزیر صنعت برای پیگیری الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت خبر داد و گفت: ستاد الحاق دوباره فعال شده است. به گزارش پایگاه خبری اقتصادی معاصر، حمید زادبوم، معاون توسعۀ بازارهای صادراتی…