4 پیشنهاد به دولت برای مدیریت بهتر اقتصاد در شرایط تحریم

ایران بعد از پیروزی انقلاب همواره مورد فشار و خصومت از طرف کشورهای استکباری بوده، ولی هیچ وقت فشار تحریم‌های ظالمانه در این حد سخت و فراگیر نبوده است. در حال حاضر و بیش از هر زمان دیگر فعالان اقتصادی…