متن کامل مصاحبه ریاست فدراسیون با رسانه های تخصصی حوزه سلامت به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس

در پنجمین سالروز تاسیس مجمع تشکل های سلامت تشرح شد: اقدامات و برنامه های فدراسیون اقتصاد سلامت برای بهبود فضای کسب و کار توجه: موارد نوشته شده به رنگ سبز قابلیت حذف را داراست، زیر بیشتر برای تفهیم بهتر مطلب…