هزینه‌های بزرگ برای صادرکنندگان ایرانی

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات 25 تا 30 درصد از قیمت تمام‌شده محصول صادراتی ایران به هزینه‌های حمل‌ونقل اختصاص دارد درحالی‌که عرف جهان و دیگر کشورها 10 تا 12 درصد از قیمت تمام‌شده است. صادرکنندگان خارجی از تسهیلات با نرخ…