ملاقات اعضاء هیات مدیره فدراسیون اقتصاد سلامت ایران با ریاست اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشارزی ایران

ملاقات هیئت مدیره فدراسیون با رئیس اتاق بازرگانی ایران