میزگرد روزنامه دنیای اقتصاد با حضور مدیران فدراسیون اقتصاد سلامت

تعامل به‌جای تقابل به روال سال‌های اخیر، در حمایت از بخش تولید، امسال نیز سال«جهش تولید» نام‌گذاری شد و رئیس‌جمهور وضعیت دشوار اقتصادی را به «جنگ اقتصادی» تعبیر کرد و طبیعتا در شرایط جنگی به علت ایفای نقشی که حوزه‌…