از رییس کل بانک مرکزی گله مندیم

اختصاصی اتاق تهران، ناصر ریاحی، عضو هیات رییسه اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو اگر مسئولان واقعا به دنبال متخلف هستند، باید به پرونده افرادی رسیدگی می کردند که مهلت آنها سررسید شده اما رفع تعهد نکرده اند.

وزارت بهداشت ظرفیت های بخش خصوصی را نادیده نگیرد

پیشنهاد ما این است که بحث کمی و قیمت دارو طبق وظیفه ذاتی به عهده وزارت صمت قرار بگیرد و بحث کنترل و نظارت برعهده وزارت بهداشت باشد. بخش خصوصی از فعالیت در حوزه درمان راضی نیست. می گوید آن…

قوانین حوزه بهداشت و درمان مانع حضور بخش خصوصی می شود

ناصر ریاحی در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران مطرح کرد اینکه بخش خصوصی در ایران -نسبت به دیگر کشورها- سهم کمی از اقتصاد را شامل می شود، مساله پنهانی نیست. اما موضوع این است که همه جای دنیا دولت…