واقعی شدن نرخ ارز به بهبود صادرات کمک کرد

نایب رئیس اتاق ایران در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه تهران خوانساری در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان تهران گفت: مجموعه حاکمیت جزیره‌ای عمل نکنند و در این موارد با بخش خصوصی و سایر بخش‌های مربوطه ازجمله توسعه تجارت…