همکاری با ربات ها در دانشگاه تدریس می شود

در ایرلند؛ دانشگاهی در ایرلند واحد درسی ارائه کرده که به دانشجویان همکاری با ربات های مختلف را می آموزد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ژورنال، همکاری با ربات ها به عنوان یک واحد درسی جدید در دانشگاه ها تدریس…