دولت شورشی؛ دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خود

سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌نویسد: توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرو صرفاً به‌منزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روش‌های مدیریت کشور در چارچوب حکمرانی خوب است. دولت دوازدهم باید یک دولت شورشی باشد، دولتی که جسورانه علیه وضع موجود قیام…

شاخص‌های پیشنهادی اتاق ایران برای انتخاب کابینه دوازدهم

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در نشست بیست و پنجم هیات نمایندگان به بیان شاخص‌های انتخاب اعضای کابینه دولت دوازدهم پرداخت   نایب‌رئیس اتاق ایران در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران گزارشی از شاخص‌ها و ویژگی‌های وزرای کابینه دوازدهم…

بخش‌خصوصی و جامعه مدنی برای صلح

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به تحلیل روابط بخش‌خصوصی و دولت‌ها در خاورمیانه و ایران پرداخته است. خاورمیانه جای عجیبی است. برای هزاره‌ها خاستگاه پیامبران، مهد تمدن‌ها، مادر فرهنگ‌ها و معشوق جهانگشایان بوده است. و امروز هم…