برچسب گذاری توسط: پدرام سلطانی

دولت شورشی؛ دولت دوازدهم و گام‌هایی به‌سوی اصلاح خود

سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌نویسد: توسعه‌یافتگی در کشورهای پیشرو صرفاً به‌منزله توسعه جامعه نیست، بلکه توسعه و بهبود روش‌های مدیریت کشور در چارچوب حکمرانی خوب است. دولت دوازدهم باید یک دولت شورشی باشد، دولتی...

بخش‌خصوصی و جامعه مدنی برای صلح

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق ایران در یادداشتی به تحلیل روابط بخش‌خصوصی و دولت‌ها در خاورمیانه و ایران پرداخته است. خاورمیانه جای عجیبی است. برای هزاره‌ها خاستگاه پیامبران، مهد تمدن‌ها، مادر فرهنگ‌ها و معشوق...