پیام ریاست فدراسیون اقتصاد سلامت ایران به مناسبت پنجمین سالروز تاسیس

به لطف الهی 5 سال از تاسیس تاریخ‌ساز فدراسیون اقتصاد سلامت ایران (با همیاری و همفکری فعالان این حوزه به‌خصوص روسای تشکل‌های اصلی حوزه اقتصاد سلامت و اعضاء هیات نمایندگان اتاق تهران، در حوزه‌ی صنایع و صنوف سلامت محو)ر می‌گذرد.…