کاری بیشتر از تحویل خواروبار به منازل شما

اتوایکس چه می خواهد؟ تاريخ 1398/02/04 ساعت 13:29 خودروهای بدون راننده یا به اصطلاح خودران یک پدیده جدید است و هم چنان در محله آزمایش قرار دارد. اما یک استارت آپ به نام اتو ایکس به راه های متفاوت استفاده از…