کیفیت زندگی در ایران، مشابه ترکیه و اندونزی

جایگاه ایران در شاخص کیفیت زندگی جهانی کجاست؟ تاريخ 1398/02/22 ساعت 11:26 ایران در رده‌بندی کشورهای دنیا از نظر شاخص کیفیت زندگی جایگاه ۱۱۱ را به خود اختصاص داده است. شاخص کیفیت زندگی در ایران برابر با ۴۷ اعلام شده است…