17نکته درباره بازار متشکل ارزی

مراحل نهایی تدوین دستورالعمل بازار متشکل ارزی در حال انجام است. بر اساس برنامه ریزی انجام شده این بازار تا پایان اردیبهشت امسال راه‌اندازی خواهد شد. 07 اردیبهشت 1398  کد خبر : 28434 نسخه چاپی اشتراک گذاری ایرنا بازار متشکل…