گوگل، ارزشمندترین نام در جهان

پس از 5 سال اپل جایگاه اول خود را در میان برندهای ارزشمند دنیا از دست داد مجمع جهانی اقتصاد سالانه گزارشی از وضعیت برندهای مختلف و وضعیتشان در بازار جهانی ارائه می‌دهد؛ کدام برندها جایگاه محکم‌تری در دنیای تجارت…