رسالت و چشم انداز فدراسیون

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران

 

چشم انداز

 

فدراسیون اقتصاد سلامت ایران معتبرترین تشکل برای رفع چالش ها و بهبود مستمر کسب و کار در حوزه سلامت ایران

 

ماموریت و رسالت

1- دفاع از حقوق و منافع مشترک اعضا و حفظ و ارتقای حیثیت حرفه ای و بهبود محیط کسب و کار آنها .
2- توسعه همآهنگی و همکاری میان اعضا بمنظور ایجاد صدای واحد برای دفاع از حقوق و منافع مشترک وکمک به اصلاح قوانین و مقررات در حوزه صنعتی و اقتصادی اقتصاد سلامت .
3- توسعه مشارکت بخش خصوصی حوزه سلامت در فرآیندهای تصمیم گیری و سیاست گذاری عمومی و ایجاد محیط و فضائی مناسب برای تعامل و همکاری با دولت و تلاش برای کاهش تصدی گری دولت .
4- برقراری و توسعه ارتباطات بین المللی اعضا
5- تقویت مدیریت علمی و دانش محور در تشکل ها و بنگاه های اقتصادی و انجمن های علمی حوزه سلامت .
6- تقویت امنیت سرمایه گذاری و توسعه آن توسط بخش خصوصی فعال در اقتصاد سلامت .
7- کمک به ارتقای درک جامعه نسبت به نقش موثر فعالین در حوزه سلامت در تقویت و توسعه اقتصادی کشور و رفاه عمومی .
8- اقدامات لازم برای جذب سرمایه ؛ دانش فنی ؛ مدیریت و نیروی انسانی ماهر خارجی برای رشد و ارتقای تشکل های عضو .
9- ارائه خدمات حقوقی ؛ مشورتی و آموزشی به اعضا و کمک به تشکل های زیر مجموعه از لحاظ علمی و مدیریتی و برگزاری دوره های آموزشی و انجام تحقیقات علمی ؛ صنفی و تجاری مورد نیاز اعضا و حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و تالیف و ترجمه مقالات علمی در زمینه موضوع فعالیت فدراسیون .
این رسالت جز با همکاری و همصدائی اعضا تشکل های عضو و ارتقا قدرت چانه زنی آنها ؛ در تعامل با اتاق بازرگانی ؛ صنایع ؛ معادن و کشاورزی و انعکاس نظرات مشترک اعضا به وزارت خانه ها ؛ مجلس شورای اسلامی و سایر سازمانها و نهادهای دولتی امکان پذیر نیست .
در راستای نیل به اهداف فوق ؛ نیاز به تدارک ابزار و انجام اقدامات لازم از قبیل جمع آوری اطلاعات ؛ برگزاری جلسات بین تشکل های عضو ؛ تدوین برنامه استراتژیک فدراسیون و آشنا ساختن جامعه تحت پوشش با استراتژی ها و سیاست های آن ؛ انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه های صنعتی ؛ آموزشی ؛ تحقیقاتی مرتبط با حوزه فعالیت های فدراسیون با سازمان ها و موسسات دولتی ؛ خصوصی و مراکز علمی است .