مفهوم نماد جایزه

مفهوم نماد جايزه ملي کيفيت غذا ، دارو و بهداشت ايران:

نماد جایزه ملی کیفیت غذا، دارو و بهداشت ایران توسط مجری جایزه طراحی و بعداز تایید دبیرکل جایزه، به شورای سیاستگذاری ارجاع و تاکنون مورد استفاده بوده است.

این نماد از آن جهت طراحی گردید که جايزه ملي‌کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران يک جايزه تخصصي و مستقل ميباشد و از آنجا که امروزه نماد و نشان، پيام‌رسان محتواي يک فرآيند است از اين رو نماد جايزه ملي کيفيت غذا، دارو و بهداشت ايران داراي عناصر و مفاهيم ذيل مي‌باشد:

Q: معرف واژه کيفيت (Quality) است.

 سيب: سمبل صنايع غذايي و سلامت است.

 قرص: نشان صنعت داروسازي و درمان است (که در ميان اشکال دارويي، رايج‌ترين محسوب  مي گردد.)

چک مارک يا (تيک): که سمبل ارزيابي سيستم‌هاي مديريت‌‍ کيفيت است.

رنگها: در طراحي اين نماد از رنگ هاي پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران استفاده شده است.

اين طرح در ارديبهشت سال 1389 توسط مجري جايزه طراحي گرديد.